Kırklareli

Kırklareli Müzesi

1894 yılında Mutasarrıf Neşet Paşa ve o dönem belediye başkanı olan Hacı Mestan Efendi zamanında yaptırılmıştır. 1962 yılına kadar fiilen belediye binası olarak kullanılmıştır. Arkeoloji ve etnografya seksiyonları üst katta yer almakta, ayrıca giriş katında Kültür ve Tabiat sergi salonu bulunmaktadır. Kırklareli Müzesi'nde halen 515 etnografik, 1110 arkeolojik ve 1882 adet de sikke olmak üzere toplam 3507 adet kayıtlı eser mevcuttur.

Detaylı bilgi için...

Hızırbey Külliyesi (Merkez)

1383'de Kösemihalzade Hızır Bey tarafından yaptırılan külliye hamam, cami ve arastadan oluşmaktadır. Büyük Cami olarak da tanınmaktadır. Gövdesi Balkan Savaşı sırasında yıkılmış 1937'de onarılmıştır.

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi (Lüleburgaz)

1570 tarihli külliye; camisi,hamamı, medresesi ve kervansarayı ile görkemli bir Osmanlı yapıtıdır. 1839 yılında onarım gören Sokullu Caminin tek kubbeli camiler içinde özel bir yeri vardır. Tek şerefeli olan minaresi yeniden yapılarak yeniden ibadete açılmıştır.

Cedit Alip Paşa Camii (Babaeski)

Mimar Sinan'ın eseri olan caminin 1561-1565 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. Avlunun batı kapısındaki yazıttan 1832'de onarıldığı anlaşılmaktadır. Cami, medrese, hamam, kervansaray ve kütüphaneden oluşan külliyeden yalnızca cami günümüze ulaşabilmiştir. Süleymaniye Camisinin küçük bir modeli olan cami tek şerefelidir.

Gazi Süleyman Paşa Camii (Vize)

Günümüzde Gazi Süleyman Paşa Camii olarak isimlendirilen mekan Vize Küçük Ayasofya’sı veya Vize Ayasofya’sı gibi isimlerle de anılmaktadır. Yapının camiye çevrilmesi Vize’nin Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle olmuştur.

Detaylı bilgi için...

Asmakayalar Mağara Manastırı (Vize)

9.yy Bizans dönemine tarihlenen Vize Asmakayalar mevkiinde yer alan mağara manastırı şapel,mezar şapeli, keşiş hücreleri, tek nefli bir kiliseden oluşan bir yapılar topluluğudur.

Balkayalar Mağara Manastırı (Vize)

Vize'ye bağlı Balkayalar köyünde yer alan çeşitli mağra manastır kalıntıları ne yazık ki günümüzde tahrip edilmiş ve yöre halkı tarafından hayvan ağılları olarak kullanılmaktadır.

Derekaya Mağara Manastırı (Vize)

Vize Derekaya mevkiinde yer alan 7 adet mağara manastırı, Asmakaya’daki ile benzerlikler taşımaktadır.

Aya Nikola Manastırı (Kıyıköy)

Vize’nin Kıyıköy beldesinde kayalara oyularak yapılmıştır.

Dupnisa Mağarası (Demirköy)

Demirköy ilçesinde Sarpdere Köyünün 5-6 km güneybatısında yer alır.Toplam uzunluğu 2.720 metre olan sistemin üst katında Kuru ve Kız Mağarası, 50-60 metre aşağıda Sulu Mağara yer alır. İçinden devamlı bir yer altı nehri akar ve deniz yüzeyinden 345 metre yukarıda giriş ağzı bulunur. Son noktası ise girişten 61 metre daha yukarıda bulunur. Kız Mağarası, içinde yaşayan yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme tamamen kapalıdır. Sulu mağaranın 250, Kuru Mağara'nın ise 200 metresi turizme açıktır. Yarasaların olmadığı Kuru Mağara yılın 12 ayı turizme açık, sulu mağara ise 15 Kasım – 15 Mayıs arasında yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme kapanır.

İğneada (Demirköy)

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı, Trakya'nın Karadeniz sahilinde bir kasabadır. 22 kilometrelik bir sahile sahiptir. İğneada’da, longoz ormanı, dağ, deniz, göller, temiz hava, biyolojik çeşitlilik, yabani hayat, kum tepecikleri, balıklar, ormanda bulunan şifalı bitkiler, sessizlik, göçmen kuşlar gibi eko-turizm için önemli bir potansiyel mevcuttur.

Detaylı bilgi için...

Kıyıköy (Vize)

Kıyıköy, Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır. Kasabanın etrafı ormanlarla çevrili olup Pabuçdere ve Kazandere dereleri de Karadeniz'e bu kasabadan dökülmektedir. Kıyıköy'ün sınırları içinde bulunan Kastro (Çamlıkoy) doğası ve deniziyle Çadırcılar için ideal bir yerdir.